Son Makaleler

 • Kıyas Nedir

  17 Kasım 2021

  Hukukta “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi mevcuttur. Buna bağlı olarak da ceza muhakemesinde kıyas ve kıyas yasağı mevcuttur. Kanunda işlenen bazı suçların karşılığı bulunmamaktadır. Bu sebeple de kıyas ve kıyas yasağı vardır. Bu durumda da suç olarak kabul edilen fiilin, farklı ve başka fiiller üzerinden ele alınması sağlanmaktadır. Bir…

 • İddet Süresi Nedir

  24 Eylül 2021

  Evli çiftlerin boşanma kararı alarak, evliliklerini sonlandırılmasının ardından verilen süreye iddet süresi denmektedir. İddet süresi ile beraber kadının boşanmasının ardından 300 gün süre ile evlenemeyeceğine karar verilir. Medeni Kanun’da bu sürenin olmasının belli nedenleri bulunmaktadır. İddet, kelime anlamı olarak bekleme anlamına gelmektedir. Boşanma kararı netleştikten sonra kadının, 300 gün süre…

 • Miras işlemleri çok kolay yürüyen işlemler değil aslında. Bazı hususları uygulamak gerekir. Şöyle ki miras işlemlerinizi takip ederken dikkat etmeniz gerekenler vardır. Öncelik sırasına göre şöyle sıralayabiliriz; Miras alacak kişinin öncelikle bir veraset ilamı alması gerekir. Bu belge kişinin mirasçı olduğunu gösteren belgedir. Bu belge olmadan hiçbir yerde muhatap bulunamaz.…

 • Dolandırıcılık, failin hileli yollarla kir kişiyi aldatması, mağdura zarar kendi şahsına yarar sağlamasıdır. Nitelikli dolandırıcılık suçu ise kamu kurumlarının; mesleki, dini vb. araçların kullanılmasıyla işlenir. Haksız kazanç sağlamak veya buna teşebbüs etmek suçtur. Teşebbüsün suç sayılması için kanıta dayandırılabilir olması gerekmektedir. Türk Ceza Kanunun 158. Maddesi ile nitelikli dolandırıcılık suçları…

 • Son zamanlarda ölümlerin artmasıyla beraber birçok kişiye miras kalmaktadır. Ancak hala Miras nedir bilmeyen birçok kişi var. Miras bir ya da birçok kişiye ölen yakınından kalan eşya, para, mal mülk demektir. Mal sahibinin ölmeden önce mirasçıları ile sözleşme yapması da miras sözleşmesi olarak bilinmektedir. Bu sözleşmeler resmi bir evraktır.  Bilmeyenler…

 • Kişilerin korkulur rüyası haline gelen miras süreci aslında o kadar da zor bir süreç değildir. Kişiye miras kalması durumunda kendisi ya da avukatı tarafından miras işlemlerine başlanması gerekir. Günümüzde birçok kişi bu işlemlerini avukatlarına vekâlet vererek yaptırmaktadır. İntikal bir yerden başka bir yere geçme, geçirilme anlamına gelir. Miras intikali ise…

 • Hastaneye tedavi için veya teşhis için gelen her hastanın hakları bulunmaktadır. Bu haklar her hastane ve her bölüm için kesinlik korumaktadır. Aynı zamanda denetlenmesi gerekmektedir. Elbette ki hasta hakları yönetmeliğinin özel ambulans hizmetlerini kapsadığını da rahatlıkla ifade edebiliriz! Hastaların haklarının başında ise hizmetlerden yararlanabilme hakkı gelmektedir. Hastanın tedavisi için gerekli…

 • Boşanma sonrası iki taraf arasında en çok tartışılan konu çocukların velayetidir. Uzatılmış velayet diğer adı ile ergin çocuğun velayet altına alınması önemli bir konudur. Velayet, reşit olmayan ya da reşit olduğu halde kısıtlanan çocukların, hayat gereksinimlerinin, bakımlarının ve eğitim masraflarının ebeveynlerinin tarafından üstlenilmesi gerekir. Ayrıca bu bağlamlarda herhangi bir durum…

 • Tapu kayıtlarında ki bilgilerinin doğru olarak düzeltilmesi için tapu kaydının düzeltilmesi davası açılır. Tapu kayıtlarında ki bilgiler tapu memuruna aktarılırken yanlış aktarıla bilinir. Tapu memura fark etmeden bir harf ya da kelimeyi yanlış yazabilir. Tapunun asıl sahibi bu durumu düzeltmek istemesi ile tapu kaydının düzeltmesi davasına açmaya gerek duyar. Tapu…

 • Evli çiftler bazı sebeplerden dolayı bazen yollarını ayırabiliyor. Boşanma davaları birden fazla sebepten ele alındığında hukuksal anlamda birçok kategoriye ayrılmaktadır. Durum böyle olunca belli başlı durumlar da buna yönelik boşanma davası için adım atılır. Bu durumda da yaşanan sorunlarda kişi haklılığı için ispat durumu gerekmektedir. Bu ispat durumu hukuk kurallarına…