Son Makaleler

 • Ortak Velayet Nedir?

  4 Ağustos 2022

  Çocuklar üzerindeki velayet hakkının anne ve baba tarafından birlikte kullanılmasına ortak velayet denilmekte ve çocukla ilgili tüm kararlarda anne baba ortak hareket etmektedirler. Ortak velayet evlilik birliği içinde geçerli olup evliliğin sonlandırılması durumunda geçerli olup olmayacağı halen günümüzde tartışma konusu olmaya devam eden bir konudur. Eğer belli şartlar oluşursa mahkeme…

 • Tapu İptal Davası

  4 Temmuz 2022

  Usule uygun olmayan ve kanunsuz bir şekilde düzenlendiği öne sürülen ve tapu kaydının yeniden hukuka ve gerçek durumuna uygun hale getirilmesi için açılan tapu iptal davası mülkiyet hakkının korunması açısından önemlidir. Tüm diğer gayrimenkul davaları gibi tapu iptali davası da mülkün bulunduğu yerde açılıyor. Mülkün bulunduğu yerdeki mahkeme kesin ve…

 • Malpraktis Nedir?

  4 Haziran 2022

  Malpraktis, ihmalkâr olan ve tıbbi uygulama standartlarını ihlal eden herhangi bir eylem, ihmal veya ihmali ifade eden bir terimdir. Kötü uygulama, aynı zamanda, doğası gereği cezai veya hukuki olabilecek bir mesleki etik ihlali anlamına da gelebilir. Başka bir kişi veya kuruluşa zarar veren herhangi bir eylem veya ihmali de ifade…

 • Ücretsiz izin nedir? İşveren tarafından çalışana verilen çalışmama iznine ücretsiz izin denir. İşveren çalışanına ücretsiz izin döneminde herhangi bir şekilde ödeme yapmaz. Çalışan kişiler ve işverenlerin çalışma koşulları ve çalışma standartları ile ilgili olarak bazı hakları ve imkanları bulunabilmektedir. Bu hak ve imkanlardan biri de ücretsiz izin olmaktadır. Ücretsiz izin;…

 • Trafik kazası araç kullanan herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Bu noktada sizin hatanızın olabilme ihtimali kadar karşınızda bulunan sürücünün veya farklı dış etmenlerin de neden olduğu kazalar ortaya çıkabilmektedir. Kazaların sonucunda kişiler için önemli olan maddi hasarlar ortaya çıktığında ise yapılması gereken bazı prosedür işlemleri bulunmaktadır. Her sürücünün de trafik…

 • Kirada oturan bir kişinin bazı durumlarda tahliyesi istenebilir. Bunun için tahliye davası açılması gerekmektedir. Kiracılar ve ev sahipleri için de kiracı tahliyesi nedir hangi durumlarda gerçekleşir sorusu merak edilmektedir. Mahkeme yolu ile kiracının evden çıkması tahliye davası ile gerçekleşebilir. Tahliye davasının bir diğer ismi boşaltma davası olarak da bilinir. Bu…

 • Kıyas Nedir

  17 Kasım 2021

  Hukukta “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi mevcuttur. Buna bağlı olarak da ceza muhakemesinde kıyas ve kıyas yasağı mevcuttur. Kanunda işlenen bazı suçların karşılığı bulunmamaktadır. Bu sebeple de kıyas ve kıyas yasağı vardır. Bu durumda da suç olarak kabul edilen fiilin, farklı ve başka fiiller üzerinden ele alınması sağlanmaktadır. Bir…

 • İddet Süresi Nedir

  24 Eylül 2021

  Evli çiftlerin boşanma kararı alarak, evliliklerini sonlandırılmasının ardından verilen süreye iddet süresi denmektedir. İddet süresi ile beraber kadının boşanmasının ardından 300 gün süre ile evlenemeyeceğine karar verilir. Medeni Kanun’da bu sürenin olmasının belli nedenleri bulunmaktadır. İddet, kelime anlamı olarak bekleme anlamına gelmektedir. Boşanma kararı netleştikten sonra kadının, 300 gün süre…

 • Miras işlemleri çok kolay yürüyen işlemler değil aslında. Bazı hususları uygulamak gerekir. Şöyle ki miras işlemlerinizi takip ederken dikkat etmeniz gerekenler vardır. Öncelik sırasına göre şöyle sıralayabiliriz; Miras alacak kişinin öncelikle bir veraset ilamı alması gerekir. Bu belge kişinin mirasçı olduğunu gösteren belgedir. Bu belge olmadan hiçbir yerde muhatap bulunamaz.…

 • Dolandırıcılık, failin hileli yollarla kir kişiyi aldatması, mağdura zarar kendi şahsına yarar sağlamasıdır. Nitelikli dolandırıcılık suçu ise kamu kurumlarının; mesleki, dini vb. araçların kullanılmasıyla işlenir. Haksız kazanç sağlamak veya buna teşebbüs etmek suçtur. Teşebbüsün suç sayılması için kanıta dayandırılabilir olması gerekmektedir. Türk Ceza Kanunun 158. Maddesi ile nitelikli dolandırıcılık suçları…