Son Makaleler

 • Miras Paylaşımında Anlaşmazlık Ölüm ne kadar hayatın bir gerçeği ise miras ve mirasın mirasçılar arasında paylaşımı da o kadar gerçektir. Mirasın ne demek olduğu Medeni Hukuk’ta bütün yönleri ile eksiksiz olarak açıklanmıştır. Mirasın tanımından kimin ne kadar alacağına veya paylaşımın nasıl yapılacağına kadar her şey ayrıntılı bildirilmiştir. Bazen mirasçılar arasında…

 • Mirasçılık Belgesi Nedir? Miras hukukunun konusu olan kişinin ölümünün ardından mal varlığının dağıtılması işlemi gerçekleştirilir. Ölen kişi ya da miras bırakan olarak ifade etmekle beraber bu kişinin ardından mirasçıları ve bu mirasçılara düşen paylar belirlenmektedir. Kimlerin mirasçı olmaya hak kazandığının belgelenmesi ise mirasçılık belgesi yani veraset ilamı ile olmaktadır. İşte…

 • Bir kişi vefat ettikten sonra, sahibi olduğu menkul, gayrimenkul malların ve alacaklarının tamamı mirasçılarına intikal eder veraset ve intikal vergisine tabidir. Bunun yanı sıra, malların herhangi bir nedenden dolayı başka birine ölüme bağlı tasarrufla karşılıksız olarak verilmesi durumunda da yine veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekmektedir. Veraset İntikal Vergisi Beyannamesi…

 • Ortak Miras Nedir

  3 Ekim 2018

  Ortak Miras Nedir Miras sahibi kişinin hayatını kaybetmesinin ardından birden çok varis bulunması durumunda mirasın geçmesi ve paylaşılması işlemine kadar varisler arasında miras sahibinin tüm malları, borç ve hakları konusunda bir ortaklık durumu ortaya çıkmaktadır. Varisler terekeye konu mallar üzerinde elbirliği mülkiyet hükümlerine göre hak sahibidirler. Yasadan ya da sözleşmeden…

 • Veraset Sistemi Nedir

  1 Ekim 2018

  Veraset Sistemi Nedir Hukuki bir terim olarak karşımıza çıkan veraset kavramı, genellikle miras hukukunun içerisinde yer almaktadır. Kelime anlamı, bir şeyin üzerinde hak sahibi olmak olan kavramın içeriği biraz daha derindir. Aynı zamanda bir gayrimenkul terimi olarak da kullanılmaktadır. Veraset ilamı ise bu sistemin içerisinde yer alan parçalardan biridir. Veraset…

 • Ortak Velayet Şartları

  25 Eylül 2018

  Ortak Velayet Şartları Nelerdir Son dönemlerde verilen kararlar arasında yer alan ortak velayet konusu merak edilmektedir. Ortak velayet düzenlemesi kanuna göre boşanma sonrasında ortak velayet kararı verilebilmektedir. Bu kararın verilmesini kişilerin ortak olarak talep etmeleri gerekmektedir. Ortak velayet zorunlu bir durum değildir. Çocuk açısından olumsuz durum teşkil edileceği anlaşıldığı vakit…

 • Reddi Miras Nedir

  19 Eylül 2018

  Reddi Miras Nedir ? Vefat eden ve miras bırakacak kişinin borçları da dahil olan tüm varlıklarının sorumluluğunun yasal mirasçısı olan kişilere geçmesine miras denmektedir. Mirasçı olan kişi murisin hem alacaklarından hem de borçlarından sorumludur. Reddi miras ise, mirasçıların murisin tüm borç ve alacağına dair bütün varlıklarını üzerindeki tasarruf hakkından vazgeçmesidir.…

 • Miras Payları Nasıl Hesaplanır Miras Payları hesaplanırken, hayatını kaybeden kişinin malları yasal mirasçıları tarafından yasa gereğince mirasçılara miras payları oranında hükmen intikal eder. Yaşamını yitiren kişinin varsa borcu o da mirasçılarına kalmaktadır.. Türk Medeni Kanununda belirtilen yasalara göre gerek atanmış gerek ise kendi aralarında kalan mirası aynı kaidelere göre paylaşmaktadırlar.…

 • Miras Payları

  10 Ağustos 2018

  Miras Payları Mirasta pay sahibi olan mirasçılar iki türdür. Miras payları konusunda mirasta mal bölüşümü esnasında miras sahibinin tüm mallarının hakkına sahiptirler ve atanmış mirasçı ve yasal mirasçı olarak iki çeşit mirasçılık şekli bulunmaktadır. Yasal mirasçılık demek miras sahibinin iradesine bağlı bulunmadan ve miras bırakacak kişinin vefatı ile birlikte doğrudan…

 • Miras Hukuku Nedir

  10 Ağustos 2018

  Miras Hukuku Nedir? Miras, ölen bir kişinin ardında bıraktığı değerli mallar ve borçlarıdır. Borçlar kısmı çok fazla bilinmediği için bunun özellikle vurgulanması gerekir. Bir kişi öldükten sonra arkasında borç bırakmış ise bunu mirasçılarının ödemeleri bir zorunluluktur. Miras hukuku bu ve benzer paylaşımları düzenleyen yazılı olan kurallardır şeklinde tanımlanabilir. Miras Hukuku…