Son Makaleler

 • Mehir Senedi Nedir

  25 Mart 2021

  Mehir senedi ismi sıklıkla duyulan kelimeler arasında yer alır. Mehir, eşlerin evlilik sırasında kocanın kadına ekonomik değeri olan bir şey bağışlamasıdır. Bu mal şeklinde olabileceği gibi para, altın, döviz gibi kıymetli varlıklar biçiminde de olabilmektedir. Aslında İslam hukukunda çiftlerin kendilerini garanti altına almak gayesiyle yapılır. Mehir, koca tarafından evlenme anında,…

 • Kişinin farklı sebeplerden dolayı soyadını değiştirilmesi için açılan dava; soyadı değişikliği davası adı altında açılır. Geçmiş dönemlerde soyadlarında yanlış yazılan kelime ya da harf değişiklikleri dava açmadan nüfus müdürlüğü tarafından düzeltme yapılır. Dava açmadan yapılan düzeltmeler 2022 yılına kadar geçerlidir. Dava da genel olarak soyadı kanunları kullanılır. Soyadı kanunun 3.…

 • İdare toplum nizamından sorumludur. Bu sorumluluğun yanı sıra idare toplumun ihtiyaçlarını da karşılamakla yükümlüdür. Kamu hizmetini yerine getirirken bazı kaynaklara ihtiyaç duyması idarenin vazifelerini yaparken yaşadığı sorunlar arasındadır. İdare kendisine ait bazı mallara sahiptir. Bu malların sahipliği özel mülkiyetten farklı hususları içermektedir. İdarenin sahip olduğu malların elde edilişi ya da…

 • İştirak Nafakası Nedir

  24 Şubat 2021

  Aile toplumun temel taşlarını oluşturan unsurları içinde barındıran bir birliktir. Aile birliği kurulacağı zaman kişiler özgür iradeleri doğrultusunda bu kararı verebilmekte ve bu birliği tesis edebilmektedir. Kanun koyucu ailenin toplum yapısı üzerindeki rolüne istinaden eşlerin ayrılma kararı vermeleri durumunda bu konuyu onların özgür iradelerine bırakmamaktadır. Kanunlar çerçevesinde eşler boşanmak istediklerinde…

 • İzale-i Şuyu Nedir

  12 Şubat 2021

  Malikin mülkiyete konu olan eşyada sahip olduğu hak ve yükümlülükler hukuk sistemleri içerisinde farklı yorumlanabilecek konular arasında yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu mülkiyet kavramını 683. Maddede bir düzenlemeye tabi tutmuştur. Mülkiyet hakkı olarak tanımlanan haklar ayni haklar arasında değerlendirilmektedir. Ayni haklar malvarlığı hakları arasında yer alırlar. Mülkiyet hakkı bir eşya…

 • İntifa Hakkı Nedir?

  3 Şubat 2021

  Ayni haklar arasında değerlendirilen intifa hakkı bir eşya ya da malvarlığından elde edilebilecek bütün yararları kapsamaktadır. Bu hak devredilemez ve miras bırakılamaz. Ayni haklar kişiye tanınan mutlak hakların eşya üzerine iktisap eden türüdür. Taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde kişiye doğrudan egemenlik yetkisi veren bir hak olan ayni haklar herkese karşı…

 • Paylı Mülkiyet

  22 Ocak 2021

  Birden fazla kişilerin ortak bir mülke sahip olunmasına hukuki terimlerde paylı mülkiyet adı verilir. Bu mülk herhangi bir ev olabilir. Araba veya arsa olabilir. Mülkün türleri çeşitlilikler gösterir. Mülkün ne olduğu önemsizdir. Bu arada önemli olan mülkte kaç kişinin payı var? Pay sahiplerinin mülkte ki pay oranları ne kadardır? Sahip…

 • Günümüzde birçok insan gelecekte oluşabilecek bazı durumlar için durumlarda vasiyetnamelerini yazmaktadır. Vasiyetnameler genellikle noter ya da resmi yetkililer huzurunda yazılmaktadır. Vasiyetname yazan kişinin akıl sağlının yerinde olması önemlidir. Eğer akıl sağlığı yerinde değil ise vasiyetnamesi geçersiz sayılmaktadır. Çünkü akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler resmi işlemlerde bulunamazlar. Vasiyetnamenin resmi bir özellik…

 • MİRASTAN İSKAT NEDİR

  25 Aralık 2020

  Son zamanlarda oldukça merak edilen bir konusu olan mirastan iskat nedir onu inceleyeceğiz. Bu kavramı evlatlıktan red olarak da değerlendirenler var fakat doğru bir şekilde ifade edecek olursak: Mirastan iskat; murisin mirasçısını, miras payından mahrum bırakmasıdır. Yani mirasçılıktan reddedilmesidir. Mirastan iskat (mahrum bırakılma) konusunu tam olarak anlayabilmek için saklı pay…

 • İstihkaklı Haciz Nedir

  18 Aralık 2020

  İstihkaklı hacizin ne olduğunu açıklamadan önce istihkak nedir onu açıklamamız gerekir. İstihkak, Arapça kökenli bir kelime olmakla birlikte hak kazanılan şey ya da hak kazanmak anlamına gelmektedir. İstihkak davası ise mülkiyeti çekişmeli olan taşınabilir ya da taşınamaz malın kime ait olduğunun tespit edilebilmesi için açılan bir dava türüdür. Bundan dolayı…