Son Makaleler

 • Boşanma sonrası iki taraf arasında en çok tartışılan konu çocukların velayetidir. Uzatılmış velayet diğer adı ile ergin çocuğun velayet altına alınması önemli bir konudur. Velayet, reşit olmayan ya da reşit olduğu halde kısıtlanan çocukların, hayat gereksinimlerinin, bakımlarının ve eğitim masraflarının ebeveynlerinin tarafından üstlenilmesi gerekir. Ayrıca bu bağlamlarda herhangi bir durum…

 • Tapu kayıtlarında ki bilgilerinin doğru olarak düzeltilmesi için tapu kaydının düzeltilmesi davası açılır. Tapu kayıtlarında ki bilgiler tapu memuruna aktarılırken yanlış aktarıla bilinir. Tapu memura fark etmeden bir harf ya da kelimeyi yanlış yazabilir. Tapunun asıl sahibi bu durumu düzeltmek istemesi ile tapu kaydının düzeltmesi davasına açmaya gerek duyar. Tapu…

 • Evli çiftler bazı sebeplerden dolayı bazen yollarını ayırabiliyor. Boşanma davaları birden fazla sebepten ele alındığında hukuksal anlamda birçok kategoriye ayrılmaktadır. Durum böyle olunca belli başlı durumlar da buna yönelik boşanma davası için adım atılır. Bu durumda da yaşanan sorunlarda kişi haklılığı için ispat durumu gerekmektedir. Bu ispat durumu hukuk kurallarına…

 • Mehir Senedi Nedir

  25 Mart 2021

  Mehir senedi ismi sıklıkla duyulan kelimeler arasında yer alır. Mehir, eşlerin evlilik sırasında kocanın kadına ekonomik değeri olan bir şey bağışlamasıdır. Bu mal şeklinde olabileceği gibi para, altın, döviz gibi kıymetli varlıklar biçiminde de olabilmektedir. Aslında İslam hukukunda çiftlerin kendilerini garanti altına almak gayesiyle yapılır. Mehir, koca tarafından evlenme anında,…

 • Kişinin farklı sebeplerden dolayı soyadını değiştirilmesi için açılan dava; soyadı değişikliği davası adı altında açılır. Geçmiş dönemlerde soyadlarında yanlış yazılan kelime ya da harf değişiklikleri dava açmadan nüfus müdürlüğü tarafından düzeltme yapılır. Dava açmadan yapılan düzeltmeler 2022 yılına kadar geçerlidir. Dava da genel olarak soyadı kanunları kullanılır. Soyadı kanunun 3.…

 • İdare toplum nizamından sorumludur. Bu sorumluluğun yanı sıra idare toplumun ihtiyaçlarını da karşılamakla yükümlüdür. Kamu hizmetini yerine getirirken bazı kaynaklara ihtiyaç duyması idarenin vazifelerini yaparken yaşadığı sorunlar arasındadır. İdare kendisine ait bazı mallara sahiptir. Bu malların sahipliği özel mülkiyetten farklı hususları içermektedir. İdarenin sahip olduğu malların elde edilişi ya da…

 • İştirak Nafakası Nedir

  24 Şubat 2021

  Aile toplumun temel taşlarını oluşturan unsurları içinde barındıran bir birliktir. Aile birliği kurulacağı zaman kişiler özgür iradeleri doğrultusunda bu kararı verebilmekte ve bu birliği tesis edebilmektedir. Kanun koyucu ailenin toplum yapısı üzerindeki rolüne istinaden eşlerin ayrılma kararı vermeleri durumunda bu konuyu onların özgür iradelerine bırakmamaktadır. Kanunlar çerçevesinde eşler boşanmak istediklerinde…

 • İzale-i Şuyu Nedir

  12 Şubat 2021

  Malikin mülkiyete konu olan eşyada sahip olduğu hak ve yükümlülükler hukuk sistemleri içerisinde farklı yorumlanabilecek konular arasında yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu mülkiyet kavramını 683. Maddede bir düzenlemeye tabi tutmuştur. Mülkiyet hakkı olarak tanımlanan haklar ayni haklar arasında değerlendirilmektedir. Ayni haklar malvarlığı hakları arasında yer alırlar. Mülkiyet hakkı bir eşya…

 • İntifa Hakkı Nedir?

  3 Şubat 2021

  Ayni haklar arasında değerlendirilen intifa hakkı bir eşya ya da malvarlığından elde edilebilecek bütün yararları kapsamaktadır. Bu hak devredilemez ve miras bırakılamaz. Ayni haklar kişiye tanınan mutlak hakların eşya üzerine iktisap eden türüdür. Taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde kişiye doğrudan egemenlik yetkisi veren bir hak olan ayni haklar herkese karşı…

 • Paylı Mülkiyet

  22 Ocak 2021

  Birden fazla kişilerin ortak bir mülke sahip olunmasına hukuki terimlerde paylı mülkiyet adı verilir. Bu mülk herhangi bir ev olabilir. Araba veya arsa olabilir. Mülkün türleri çeşitlilikler gösterir. Mülkün ne olduğu önemsizdir. Bu arada önemli olan mülkte kaç kişinin payı var? Pay sahiplerinin mülkte ki pay oranları ne kadardır? Sahip…