Son Makaleler

 • İzale-i Şuyu Nedir

  12 Şubat 2021

  Malikin mülkiyete konu olan eşyada sahip olduğu hak ve yükümlülükler hukuk sistemleri içerisinde farklı yorumlanabilecek konular arasında yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu mülkiyet kavramını 683. Maddede bir düzenlemeye tabi tutmuştur. Mülkiyet hakkı olarak tanımlanan haklar ayni haklar arasında değerlendirilmektedir. Ayni haklar malvarlığı hakları arasında yer alırlar. Mülkiyet hakkı bir eşya…

 • İntifa Hakkı Nedir?

  3 Şubat 2021

  Ayni haklar arasında değerlendirilen intifa hakkı bir eşya ya da malvarlığından elde edilebilecek bütün yararları kapsamaktadır. Bu hak devredilemez ve miras bırakılamaz. Ayni haklar kişiye tanınan mutlak hakların eşya üzerine iktisap eden türüdür. Taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde kişiye doğrudan egemenlik yetkisi veren bir hak olan ayni haklar herkese karşı…

 • Paylı Mülkiyet

  22 Ocak 2021

  Birden fazla kişilerin ortak bir mülke sahip olunmasına hukuki terimlerde paylı mülkiyet adı verilir. Bu mülk herhangi bir ev olabilir. Araba veya arsa olabilir. Mülkün türleri çeşitlilikler gösterir. Mülkün ne olduğu önemsizdir. Bu arada önemli olan mülkte kaç kişinin payı var? Pay sahiplerinin mülkte ki pay oranları ne kadardır? Sahip…

 • Günümüzde birçok insan gelecekte oluşabilecek bazı durumlar için durumlarda vasiyetnamelerini yazmaktadır. Vasiyetnameler genellikle noter ya da resmi yetkililer huzurunda yazılmaktadır. Vasiyetname yazan kişinin akıl sağlının yerinde olması önemlidir. Eğer akıl sağlığı yerinde değil ise vasiyetnamesi geçersiz sayılmaktadır. Çünkü akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler resmi işlemlerde bulunamazlar. Vasiyetnamenin resmi bir özellik…

 • MİRASTAN İSKAT NEDİR

  25 Aralık 2020

  Son zamanlarda oldukça merak edilen bir konusu olan mirastan iskat nedir onu inceleyeceğiz. Bu kavramı evlatlıktan red olarak da değerlendirenler var fakat doğru bir şekilde ifade edecek olursak: Mirastan iskat; murisin mirasçısını, miras payından mahrum bırakmasıdır. Yani mirasçılıktan reddedilmesidir. Mirastan iskat (mahrum bırakılma) konusunu tam olarak anlayabilmek için saklı pay…

 • İstihkaklı Haciz Nedir

  18 Aralık 2020

  İstihkaklı hacizin ne olduğunu açıklamadan önce istihkak nedir onu açıklamamız gerekir. İstihkak, Arapça kökenli bir kelime olmakla birlikte hak kazanılan şey ya da hak kazanmak anlamına gelmektedir. İstihkak davası ise mülkiyeti çekişmeli olan taşınabilir ya da taşınamaz malın kime ait olduğunun tespit edilebilmesi için açılan bir dava türüdür. Bundan dolayı…

 • Ortaklığın giderilmesi davasında elbirliği ya da paylı mülkiyette bulunan menkul ya da gayrimenkulün aynen taksimi sağlanamadığı için ortaklar arasındaki paydaşlığa son verilerek menkul ya da gayrimenkulün kişisel mülkiyete geçmesi ve paydaşların bu yolla paylarını kazanmaları amaçlanır.   “TÜRK MEDENİ KANUNU Madde 698-   Ortaklığın giderilmesi davası menkul ya da gayrimenkule…

 • İstinaf Mahkemesi Nedir

  26 Kasım 2020

  İstinaf mahkemesi nedir? hakkında detaylı bilgiler vereceğimiz bu yazımızda, sizler de istinaf mahkemesi ile ilgili pek çok farklı bilgiye ulaşabilirsiniz. Diğer adıyla bölge adliye mahkemesi olarak karşımıza çıkan istinaf mahkemesini net bir şekilde tanımlamak için öncelikle istinaf kelimesinin ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Bu nedenle öncelikle istinaf nedir? sorusuna cevap…

 • Sözlü Vasiyetname

  20 Kasım 2020

  Sözlü vasiyetname yada el yazılı vasiyetname miras bırakanın son olarak istek ve arzularını içeren bir bildirge niteliği taşır. Bir vasiyetname resmi olarak, el yazısı ile ya da sözlü olarak 3 farklı şekilde olabilir. Sözlü vasiyetname beklenmedik durumlarda son çare olarak görülür ve uygulama konusunda en az görülen vasiyetname türlerinden biridir.…

 • Aile konutu şerhi nasıl konulur? hakkında detaylı bilgiler vereceğimiz bu yazımızda, sizler de aile konu şerhi konusunda merak ettiğini her şeye ulaşabilirsiniz. Genel olarak baktığımızda eşler arasında oturulan evle ilgili boşanma esnasında birtakım anlaşmazlıkların ortaya çıktığı çok sık görülür. Çünkü eşlerin birbirinden habersiz sahip oldukları ortak konutu satacak olmaları her…