Son Makaleler

 • Günümüzde birçok insan gelecekte oluşabilecek bazı durumlar için durumlarda vasiyetnamelerini yazmaktadır. Vasiyetnameler genellikle noter ya da resmi yetkililer huzurunda yazılmaktadır. Vasiyetname yazan kişinin akıl sağlının yerinde olması önemlidir. Eğer akıl sağlığı yerinde değil ise vasiyetnamesi geçersiz sayılmaktadır. Çünkü akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler resmi işlemlerde bulunamazlar. Vasiyetnamenin resmi bir özellik…

 • MİRASTAN İSKAT NEDİR

  25 Aralık 2020

  Son zamanlarda oldukça merak edilen bir konusu olan mirastan iskat nedir onu inceleyeceğiz. Bu kavramı evlatlıktan red olarak da değerlendirenler var fakat doğru bir şekilde ifade edecek olursak: Mirastan iskat; murisin mirasçısını, miras payından mahrum bırakmasıdır. Yani mirasçılıktan reddedilmesidir. Mirastan iskat (mahrum bırakılma) konusunu tam olarak anlayabilmek için saklı pay…

 • İstihkaklı Haciz Nedir

  18 Aralık 2020

  İstihkaklı hacizin ne olduğunu açıklamadan önce istihkak nedir onu açıklamamız gerekir. İstihkak, Arapça kökenli bir kelime olmakla birlikte hak kazanılan şey ya da hak kazanmak anlamına gelmektedir. İstihkak davası ise mülkiyeti çekişmeli olan taşınabilir ya da taşınamaz malın kime ait olduğunun tespit edilebilmesi için açılan bir dava türüdür. Bundan dolayı…

 • Ortaklığın giderilmesi davasında elbirliği ya da paylı mülkiyette bulunan menkul ya da gayrimenkulün aynen taksimi sağlanamadığı için ortaklar arasındaki paydaşlığa son verilerek menkul ya da gayrimenkulün kişisel mülkiyete geçmesi ve paydaşların bu yolla paylarını kazanmaları amaçlanır.   “TÜRK MEDENİ KANUNU Madde 698-   Ortaklığın giderilmesi davası menkul ya da gayrimenkule…

 • İstinaf Mahkemesi Nedir

  26 Kasım 2020

  İstinaf mahkemesi nedir? hakkında detaylı bilgiler vereceğimiz bu yazımızda, sizler de istinaf mahkemesi ile ilgili pek çok farklı bilgiye ulaşabilirsiniz. Diğer adıyla bölge adliye mahkemesi olarak karşımıza çıkan istinaf mahkemesini net bir şekilde tanımlamak için öncelikle istinaf kelimesinin ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Bu nedenle öncelikle istinaf nedir? sorusuna cevap…

 • Sözlü Vasiyetname

  20 Kasım 2020

  Sözlü vasiyetname yada el yazılı vasiyetname miras bırakanın son olarak istek ve arzularını içeren bir bildirge niteliği taşır. Bir vasiyetname resmi olarak, el yazısı ile ya da sözlü olarak 3 farklı şekilde olabilir. Sözlü vasiyetname beklenmedik durumlarda son çare olarak görülür ve uygulama konusunda en az görülen vasiyetname türlerinden biridir.…

 • Aile konutu şerhi nasıl konulur? hakkında detaylı bilgiler vereceğimiz bu yazımızda, sizler de aile konu şerhi konusunda merak ettiğini her şeye ulaşabilirsiniz. Genel olarak baktığımızda eşler arasında oturulan evle ilgili boşanma esnasında birtakım anlaşmazlıkların ortaya çıktığı çok sık görülür. Çünkü eşlerin birbirinden habersiz sahip oldukları ortak konutu satacak olmaları her…

 • Saklı Pay Nedir

  7 Kasım 2020

  Saklı pay nedir ve oranları nelerdir? Sizler de ediyorsanız, yazımız içerisinde saklı pay ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Kanunlara göre yasal mirasçıların aile büyükleri vefat ettikten sonra ya da farklı durumlarda kalan mirastan ne derece hak sahibi oldukları açık bir şekilde belirtilmiştir. Ancak bazı durumlarda miras bırakan kişiler, mirasçılarının haklarını…

 • Mirasın reddi ile mirasçılara mirasçılık sıfatını kabul etmeme imkanı verilmiştir. Mirasın reddi mirasçının kendi fikrinden yani iradesinden doğabileceği gibi kanunun getirdiği bir karineden dolayı da olabilecektir. Mirasçının iradesinden kaynaklanan redde gerçek red, kanundan kaynaklanan redde ise hükmi red denilmektedir.   “Madde 605-   Red beyanında bulunan mirasçının mutlaka fiil ehliyetine…

 • Medeni Kanunumuzda mirasçılara mirasçılık sıfatını kabul etmeme imkanı  veren MİRASIN REDDİ müessesesi düzenlenmiştir. Mirasın reddi kişinin iradesinden kaynaklanabileceği gibi kanunun getirdiği bir karineden de kaynaklanabilmektedir.   Ancak mirasın reddinin yapılabilmesi miras bırakanın ölümüne bağlıdır. Miras bırakanın sağlığında mirasçılık sıfatını kaybetmek isteyen kişiler mirasın reddi yapamayacak olup bunu MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ…