Son Makaleler

 • VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NEDİR   Veraset ve intikal vergisi Türk Vergi sisteminde bulunan dolaysız vergi türlerinden birisidir. Bu vergi bedelsiz ya da karşılıksız olarak elde edilen şeylere karşılık alınan bir vergidir. Yani veraset ve intikal vergisi şahsın sahip olduğu servet üzerinden alınmaktadır. Günümüzde kişilere mirasçılık sıfatı ya da vasiyetname sebebiyle…

 • İdari Vesayet Nedir

  27 Aralık 2019

  Yerinden yönetim kuruluşları, merkezi idarenin hiyerarşisi dışında ve ona karşı belirli oranlarda bağımsızlıkları bulunan kuruluşlardır ve bu kuruluşlar ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptirler.   Merkezi idare, yerinden yönetim kuruluşlarını astlık-üstlük ilişkisi içerisinde denetleyemeyecektir. Yerinden yönetim kuruluşlarının bu özerkliği merkezi idarenin hiyerarşik yetkilerini kullanmasını engellemektedir. Bu durum ise iki kurum arasında…

 • Vasiyet Nedir

  17 Eylül 2019

   Vasiyet Nedir? Miras bırakan malvarlığı üzerinde kanunun izin verdiği ölçüde ve yine kanunun izin verdiği şekilde düzenleme yapabilme hakkına sahiptir. Bu düzenleme miras bırakanın irade beyanı ile olmaktadır. Miras bırakanın isteklerinin ölümünden sonra sonuç doğurabilmesi için bu taleplerin hukuki bir işlem ile düzenlenmesi gerekmektedir. Bu işlemler ölüme bağlı tasarruflar olarak…

 • Miras Paylaşım Oranları

  21 Ağustos 2019

  Miras Paylaşım Oranları Mirasçılık, miras bırakanın ölümü ile tereke üzerinde külli halefiyet sıfatıyla hak sahibi olan kişilerdir. Mirasçılar yasal  ve atanmış olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yasal mirasçılık; kanundan kaynaklanmaktadır. Atanmış mirasçılık; miras bırakanın iradesi ile mirasa çağrılan kişilerdir. Miras paylaşım sistemi olarak fert sistemi, sınıf sistemi, zümre sistemi gibi birbirinden…

 • Reddi Miras Süresi

  15 Ağustos 2019

  Reddi Miras Süresi   Medeni Kanun mirasçılara mirasçılık sıfatını kabul etmeme hakkını vermiş olmakla birlikte bu hakkı belirli şartlara ve sürelere bağlamıştır. Mirasın reddi kanundan kaynaklanabileceği gibi kişinin iradesinden de kaynaklanabilecektir. Kanundan kaynaklanan ret, hükmi ret olarak adlandırılırken kişinin iradesinden kaynaklanan ret gerçek ret olarak adlandırılır.       Gerçek…

 • Reddi Miras Nasıl Yapılır? Kanunumuz kişilere mirası kabul edip etmeme konusunda seçim yapma şansı tanımıştır. Mirasın reddi bazen kişilerin İRADELERİNDEN kaynaklanmakta iken bazı durumlarda ise kanunun getirdiği bir karineden kaynaklanmaktadır. Mirası reddetme işlemi ancak miras bırakanın ölümünün ardından yapılabilecektir. Miras bırakanın sağlığında mirasın reddedilmesi mümkün olamayacağı gibi mirasçılık sıfatı kazanmak…

 • Tereke Tespit Davası Süreci Tereke, ölen kişinin yani miras bırakanın ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tamamıdır. Mirasçılara geçen özel hukuk ilişkileri miras bırakanın şahsına bağlı olmayan haklardır. Tereke Tespiti Davasında Neler Talep Edilir ? Miras bırakanın mal varlığının tamamı çoğu zaman mirasçılar tarafından doğru bir biçimde bilinememektedir. Mirasçılar…

 • Miras Mallarına Tedbir Konulabilir Mi? Bir kimsenin(muris, miras bırakan) ölmesi üzerine malvarlığı mirasçılarına geçecektir. Ancak bazı durumlarda terekenin tamamı ya da bir kısmı mirasçılardan bazılarının haklarına kavuşamaması amaçlanarak yok edilebilmekte yahut kaçırılabilmektedir. Bu tür hak kayıplarının yaşanmaması adına ise kanunda birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile tereke için koruyucu önlemlerin…

 • Veraset İlamı Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?   Kişiler zaman zaman kendilerine kalan bir miras olup olmadığını öğrenmek isterler.  Öğrenme işlemlerinin kolaylaştırılması adına devlet tarafından “Veraset İlamı Sorgulama” hizmeti verilmeye başlanmıştır. Hizmetin işleme şeklini ve miras öğrenme biçimini öğrenmeden önce veraset ilamının ne olduğu ile ilgili bilgi vermek çok daha doğru…

 • Tapu İptali

  30 Nisan 2019

  Hile Tapu İptali  Tapu iptali günümüzde en çok gündemde olan davalardan bir tanesi olup iptal sebepleri kanunda açıkça sayılmamıştır. Bu nedenle hangi sebeplerle tapu iptali istenebileceği daha çok yargı kararları çerçevesinde belirlenmektedir. Tapu iptali ile hukuka aykırı bir şekilde tescil edilen taşınmazların yeniden tescil ile hukuka uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır.…