Son Makaleler

 • Mirasçı Olabilmenin Şartları Miras, bir kişinin ölümü ile mirasçılarına geçen haklarını ifade etmektedir. Miras bırakanın ölümü ile tereke mirasçıları arasında paylaşılacaktır. Ancak burada önemli olan nokta miras bırakanın mirasçılarının belirlenebilmesidir. Türk hukukunda YASAL MİRASÇI ve ATANMIŞ MİRASÇI olmak üzere iki farklı mirasçı çeşidi bulunmaktadır. Bunların yanı sıra bir kimse hiçbir…

 • Muris Ne Demek

  10 Ocak 2019

  Muris Ne Demek Miras hukukunu anlayabilme için öncelikle miras hukukunun bazı temel kavramlarına hakim olmak gerekmektedir. Bu kavramlardan birisi de muris kavramıdır. Muris kavramının kelime anlamı bir şeyi veren, birine kazandıran, bir şeyi mirasçılarına miras bırakan kişidir.Bir kişinin ölümünden sonra kendisine ait özel hukuk ilişkilerinin ne olacağı merak edilmiştir. Kişinin…

 • İslamda Miras Paylaşımı Türk hukukunda kanunlar ile düzenleme bulan miras hukuku ile islamda Kuran’-ı Kerim ışığında düzenleme bulduğu kabul edilen miras hukuku birbirinden oldukça farklıdır. İslamda miras paylaşımı ve payları Türk hukukunda olduğu gibi mirasçıların yakınlığına ve sayısına göre değişkenli gösterecek olup her bir olay için ayrıca hesaplanması gerekmektedir. İslam…

 • Veraset ve İntikal Vergisi Nedir Veraset ve intikal vergisi içerisinde belli başlı bazı önemli noktaları barındırması nedeniyle vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen bir vergi türüdür.  Bu yazımız ise verginin içeriği ve ödenmesi gibi tüm önemli unsurları açıklayacağı için sizin için yararlı olacak ve kafanızdaki tüm soru işaretlerini silecektir. Veraset ve…

 • Gaiplik Kararı

  1 Ocak 2019

  Gaiplik Kararı Bir kişinin öldüğü ancak cesedinin bulunması ve cesedin o kişiye ait olduğu tespit edildiğinde  anlaşılır. Ancak zaman zaman öyle olaylar yaşanmaktadır ki, kimi insanlar için ne cesetlerine ulaşılabilir ne de yaşadığına dair bir iz bulunabilir. İşte bu hallerde hukuken o kişinin ölmüş olduğu kabul edilebilir. Fakat her cesedi…

 • Mirastan Feragat Etmek

  28 Aralık 2018

  Mirastan Feragat Etmek Feragat, bir kimsenin hakkı olan şeyden kendi isteği ile vazgeçmesidir. Mirastan feragat ise miras bırakanın feragat eden ile yapacağı sözleşme ile gerçekleşmektedir. Sözleşmenin tarafları anlaşılacağı üzere miras bırakan ve mirastan feragat eden kişilerdir. Sözleşme taraflarından birisi miras bırakan olduğu için bu sözleme miras bırakanın hayatta olduğu dönemde…

 • Mirasçılıktan Çıkarma

  26 Aralık 2018

  Mirasçılıktan Çıkarma Mirasçılıktan çıkarma Medeni Kanunda iki farklı türde düzenlenmiştir. Bunlar; Cezai mirasçılıktan çıkarma Koruyucu mirasçılıktan çıkarmadır. Bir mirasçı saklı pay sahibi değil ise o kişi mirasçılıktan çıkarılamaz. Saklı  payı bulunmayan mirasçı için açıklanan irade beyanı ile ortaya çıkacak işlem ancak mirastan uzaklaştırma olabilecektir.   Cezai Mirasçılıktan Çıkarma Saklı pay,…

 • Ölen Eşin Mirası Nasıl Paylaşılır? Mirasçı miras bırakanın terekesi üzerinde külli halefiyet gereğince hak sahibi olan kişilerdir. Mirasçılar kanundan doğan bir hak sebebiyle mirasçı olabilecekleri gibi (yasal mirasçı), atanmış mirasçılar da olabilecektir. Miras payının mirasçıların arasında paylaştırılmasında standart bir oran şekli bulunmamaktadır. Miras payları mirasçıların sayısına ve zümrelerine göre değişkenlik…

 • Muayen Mal Vasiyeti

  18 Aralık 2018

  Muayyen Ne Demek?   Muayyen, kelime anlamı olarak kesin olarak belirlenmiş, kararlaştırılan, belirli anlamlarına gelmektedir. Türk Hukuk sisteminde miras bırakanın kendi terekesi üzerinde tasarruf edebilme hakkı kanunlar ile düzenleme bulmuştur. Bu tasarruf ölüme bağlı tasarruf olarak adlandırılmakla beraber vasiyetname ve miras sözleşmesi olarak çeşitlendirilebilir. Vasiyetname ve miras sözleşmeleri mirasbırakanın son…

 • Mirasçı Kimdir

  4 Aralık 2018

  Mirasçı Kimdir? Mirasçı, miras bırakanın terekesi üzerinde külli halefiyet ilkesi gereğince hak sahibi olan kişilerdir. Mirasçılar, mirasçılık sıfatına sahip olma şekline göre iki farklı şekilde nitelendirilir. Yasal Mirasçı Atanmış Mirasçı Yasal Varis (Kanuni Mirasçı) Kimdir? Eğer mirasçı kanun gereği miras hakkına sahip ise yani miras hakkı doğrudan doğruya kanundan doğuyor…