Son Makaleler

 • Saklı Pay Nedir

  7 Kasım 2020

  Saklı pay nedir ve oranları nelerdir? Sizler de ediyorsanız, yazımız içerisinde saklı pay ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Kanunlara göre yasal mirasçıların aile büyükleri vefat ettikten sonra ya da farklı durumlarda kalan mirastan ne derece hak sahibi oldukları açık bir şekilde belirtilmiştir. Ancak bazı durumlarda miras bırakan kişiler, mirasçılarının haklarını…

 • Mirasın reddi ile mirasçılara mirasçılık sıfatını kabul etmeme imkanı verilmiştir. Mirasın reddi mirasçının kendi fikrinden yani iradesinden doğabileceği gibi kanunun getirdiği bir karineden dolayı da olabilecektir. Mirasçının iradesinden kaynaklanan redde gerçek red, kanundan kaynaklanan redde ise hükmi red denilmektedir.   “Madde 605-   Red beyanında bulunan mirasçının mutlaka fiil ehliyetine…

 • Medeni Kanunumuzda mirasçılara mirasçılık sıfatını kabul etmeme imkanı  veren MİRASIN REDDİ müessesesi düzenlenmiştir. Mirasın reddi kişinin iradesinden kaynaklanabileceği gibi kanunun getirdiği bir karineden de kaynaklanabilmektedir.   Ancak mirasın reddinin yapılabilmesi miras bırakanın ölümüne bağlıdır. Miras bırakanın sağlığında mirasçılık sıfatını kaybetmek isteyen kişiler mirasın reddi yapamayacak olup bunu MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ…

 • Gaiplik Süresi

  3 Temmuz 2020

  Gaip kelime anlamı olarak nerede olduğu bilinmeyen, kayıptır. Türk Hukukunda gaiplik ise bir kimsenin ölüm tehlikesi altında kaybolması kendisinden uzunca bir süredir haber alınamaması anlamına gelir.   Şayet bir kimse ölüm tehlikesi içerisinde kaybolmuşsa ve kendisinden de uzunca bir süre haber alınamamışsa ve yine o kişinin öldüğü düşünülüyor ve bu…

 • VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NEDİR   Veraset ve intikal vergisi Türk Vergi sisteminde bulunan dolaysız vergi türlerinden birisidir. Bu vergi bedelsiz ya da karşılıksız olarak elde edilen şeylere karşılık alınan bir vergidir. Yani veraset ve intikal vergisi şahsın sahip olduğu servet üzerinden alınmaktadır. Günümüzde kişilere mirasçılık sıfatı ya da vasiyetname sebebiyle…

 • İdari Vesayet Nedir

  27 Aralık 2019

  Yerinden yönetim kuruluşları, merkezi idarenin hiyerarşisi dışında ve ona karşı belirli oranlarda bağımsızlıkları bulunan kuruluşlardır ve bu kuruluşlar ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptirler.   Merkezi idare, yerinden yönetim kuruluşlarını astlık-üstlük ilişkisi içerisinde denetleyemeyecektir. Yerinden yönetim kuruluşlarının bu özerkliği merkezi idarenin hiyerarşik yetkilerini kullanmasını engellemektedir. Bu durum ise iki kurum arasında…

 • Vasiyet Nedir

  17 Eylül 2019

   Vasiyet Nedir? Miras bırakan malvarlığı üzerinde kanunun izin verdiği ölçüde ve yine kanunun izin verdiği şekilde düzenleme yapabilme hakkına sahiptir. Bu düzenleme miras bırakanın irade beyanı ile olmaktadır. Miras bırakanın isteklerinin ölümünden sonra sonuç doğurabilmesi için bu taleplerin hukuki bir işlem ile düzenlenmesi gerekmektedir. Bu işlemler ölüme bağlı tasarruflar olarak…

 • Miras Paylaşım Oranları

  21 Ağustos 2019

  Miras Paylaşım Oranları Mirasçılık, miras bırakanın ölümü ile tereke üzerinde külli halefiyet sıfatıyla hak sahibi olan kişilerdir. Mirasçılar yasal  ve atanmış olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yasal mirasçılık; kanundan kaynaklanmaktadır. Atanmış mirasçılık; miras bırakanın iradesi ile mirasa çağrılan kişilerdir. Miras paylaşım sistemi olarak fert sistemi, sınıf sistemi, zümre sistemi gibi birbirinden…

 • Reddi Miras Süresi

  15 Ağustos 2019

  Reddi Miras Süresi   Medeni Kanun mirasçılara mirasçılık sıfatını kabul etmeme hakkını vermiş olmakla birlikte bu hakkı belirli şartlara ve sürelere bağlamıştır. Mirasın reddi kanundan kaynaklanabileceği gibi kişinin iradesinden de kaynaklanabilecektir. Kanundan kaynaklanan ret, hükmi ret olarak adlandırılırken kişinin iradesinden kaynaklanan ret gerçek ret olarak adlandırılır.       Gerçek…

 • Reddi Miras Nasıl Yapılır? Kanunumuz kişilere mirası kabul edip etmeme konusunda seçim yapma şansı tanımıştır. Mirasın reddi bazen kişilerin İRADELERİNDEN kaynaklanmakta iken bazı durumlarda ise kanunun getirdiği bir karineden kaynaklanmaktadır. Mirası reddetme işlemi ancak miras bırakanın ölümünün ardından yapılabilecektir. Miras bırakanın sağlığında mirasın reddedilmesi mümkün olamayacağı gibi mirasçılık sıfatı kazanmak…