Son Makaleler

 • Reddi Miras Süresi

  15 Ağustos 2019

  Reddi Miras Süresi   Medeni Kanun mirasçılara mirasçılık sıfatını kabul etmeme hakkını vermiş olmakla birlikte bu hakkı belirli şartlara ve sürelere bağlamıştır. Mirasın reddi kanundan kaynaklanabileceği gibi kişinin iradesinden de kaynaklanabilecektir. Kanundan kaynaklanan ret, hükmi ret olarak adlandırılırken kişinin iradesinden kaynaklanan ret gerçek ret olarak adlandırılır.       Gerçek…

 • Reddi Miras Nasıl Yapılır? Kanunumuz kişilere mirası kabul edip etmeme konusunda seçim yapma şansı tanımıştır. Mirasın reddi bazen kişilerin İRADELERİNDEN kaynaklanmakta iken bazı durumlarda ise kanunun getirdiği bir karineden kaynaklanmaktadır. Mirası reddetme işlemi ancak miras bırakanın ölümünün ardından yapılabilecektir. Miras bırakanın sağlığında mirasın reddedilmesi mümkün olamayacağı gibi mirasçılık sıfatı kazanmak…

 • Tereke Tespit Davası Süreci Tereke, ölen kişinin yani miras bırakanın ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tamamıdır. Mirasçılara geçen özel hukuk ilişkileri miras bırakanın şahsına bağlı olmayan haklardır. Tereke Tespiti Davasında Neler Talep Edilir ? Miras bırakanın mal varlığının tamamı çoğu zaman mirasçılar tarafından doğru bir biçimde bilinememektedir. Mirasçılar…

 • Miras Mallarına Tedbir Konulabilir Mi? Bir kimsenin(muris, miras bırakan) ölmesi üzerine malvarlığı mirasçılarına geçecektir. Ancak bazı durumlarda terekenin tamamı ya da bir kısmı mirasçılardan bazılarının haklarına kavuşamaması amaçlanarak yok edilebilmekte yahut kaçırılabilmektedir. Bu tür hak kayıplarının yaşanmaması adına ise kanunda birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile tereke için koruyucu önlemlerin…

 • Veraset İlamı Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?   Kişiler zaman zaman kendilerine kalan bir miras olup olmadığını öğrenmek isterler.  Öğrenme işlemlerinin kolaylaştırılması adına devlet tarafından “Veraset İlamı Sorgulama” hizmeti verilmeye başlanmıştır. Hizmetin işleme şeklini ve miras öğrenme biçimini öğrenmeden önce veraset ilamının ne olduğu ile ilgili bilgi vermek çok daha doğru…

 • Tapu İptali

  30 Nisan 2019

  Hile Tapu İptali  Tapu iptali günümüzde en çok gündemde olan davalardan bir tanesi olup iptal sebepleri kanunda açıkça sayılmamıştır. Bu nedenle hangi sebeplerle tapu iptali istenebileceği daha çok yargı kararları çerçevesinde belirlenmektedir. Tapu iptali ile hukuka aykırı bir şekilde tescil edilen taşınmazların yeniden tescil ile hukuka uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır.…

 • Vasiyetnamenin Olmadığı Durumlarda Miras Paylaşımı Miras bırakan ölmeden önce bir vasiyetname hazırlayabilir. Vasiyetname noterde resmi şekilde yapılabileceği gibi yazılı şekilde de hazırlanabilir. Ayrıca kanunda özel durumların da gerçekleşmesi halinde sözlü vasiyetnamenin de yapılabileceği düzenlenmiştir. Ancak miras bırakan sağlığında vasiyetname düzenlememiş ise miras paylaşımı nasıl olacaktır? Miras bırakan sağlığında bir kişi…

 • Ölüm Sebebiyle Doğrudan Mirasçıların Şahsında Doğan Haklar  Miras bırakanın ölümü ile beraber tüm malvarlığı aktif ve pasifleri ile beraber mirasçılara geçer.  Miras bırakanın mirasçılarına geçen tüm bu özel hukuk ilişkilerine tereke denilmektedir. Ölüm ile beraber sadece mirasçıların malvarlığına intikal edebilecek özel hukuk ilişkileri miras bırakanın terekesinden mirasçıların malvarlığına geçecektir. Miras…

 • Mirastan Yoksunluk Davası Medeni kanunda bir kişinin ölümü ile terekenin nasıl paylaşılacağı ve kimlerin yasal mirasçı olacağı açıkça düzenlenmiştir. Bununla beraber miras bırakanın yasal mirasçıların yanı sıra atanmış mirasçı belirleyebileceği de açıktır. Yasal mirasçılar, miras bırakan ile belirli bir zümrede kan bağı olması nedeniyle mirasa hak kazanmakla beraber yine belirli…

 • Miras Payının Devri

  12 Nisan 2019

  Miras Payının Devri Mirasçılar miras yolu ile kendilerine intikal etmiş olan malvarlıklarını istedikleri kişilere diledikleri biçimde devredebilir. Bu işlem hem Eşya Hukuku hem de Borçlar Hukukunun ruhuna uygun işlemlerdir. Mirasçı bu devir işlemini bedel karşılığında ya da karşılıksız olarak yapabilecektir. Miras payının devri mirasın açılmasının ardından yapılabileceği gibi miras açılmadan…