Son Makaleler

 • Ölen Eşin Mirası Nasıl Paylaşılır? Mirasçı miras bırakanın terekesi üzerinde külli halefiyet gereğince hak sahibi olan kişilerdir. Mirasçılar kanundan doğan bir hak sebebiyle mirasçı olabilecekleri gibi (yasal mirasçı), atanmış mirasçılar da olabilecektir. Miras payının mirasçıların arasında paylaştırılmasında standart bir oran şekli bulunmamaktadır. Miras payları mirasçıların sayısına ve zümrelerine göre değişkenlik…

 • Muayen Mal Vasiyeti

  18 Aralık 2018

  Muayyen Ne Demek?   Muayyen, kelime anlamı olarak kesin olarak belirlenmiş, kararlaştırılan, belirli anlamlarına gelmektedir. Türk Hukuk sisteminde miras bırakanın kendi terekesi üzerinde tasarruf edebilme hakkı kanunlar ile düzenleme bulmuştur. Bu tasarruf ölüme bağlı tasarruf olarak adlandırılmakla beraber vasiyetname ve miras sözleşmesi olarak çeşitlendirilebilir. Vasiyetname ve miras sözleşmeleri mirasbırakanın son…

 • Mirasçı Kimdir

  4 Aralık 2018

  Mirasçı Kimdir? Mirasçı, miras bırakanın terekesi üzerinde külli halefiyet ilkesi gereğince hak sahibi olan kişilerdir. Mirasçılar, mirasçılık sıfatına sahip olma şekline göre iki farklı şekilde nitelendirilir. Yasal Mirasçı Atanmış Mirasçı Yasal Varis (Kanuni Mirasçı) Kimdir? Eğer mirasçı kanun gereği miras hakkına sahip ise yani miras hakkı doğrudan doğruya kanundan doğuyor…

 • Yasalara Uygun Vasiyetname Hazırlama Mirasbırakan arzu ve isteklerini açık bir şekilde belirtip ölümünden sonra mal varlığının tasarrufunu ölmeden önce yapmayı tercih edebilir. Bunu ise sağlığında hazırlayacağı bir vasiyetname ile yapması mümkün olacaktır. Vasiyetname Yapabilme Ehliyeti Medeni Kanun’da vasiyet düzenleyebilmek bazı şartlara bağlanmıştır. “A. Ehliyet Kanun maddesinde de görüldüğü üzere kişinin…

 • Miras İntikali Nedir

  29 Kasım 2018

  Miras İntikali Nedir? Mirasın intikali doktrinde ve kanunda karşımıza “mirasın açılması” kelimeleri ile de çıkmaktadır. Mirasın açılması ise miras bırakanın ölümü ile mirasın mirasçılara geçmesini buna bağlı olarak da birtakım hukuki sonuçların bulunduğunu anlatır. Miras bırakanın ölüm anında miras açılacak olmakla beraber mirasın açılması herhangi bir işleme, irade beyanına ya…

 • Mirasçı Atama

  27 Kasım 2018

  Mirasçı Atama Mirasçılık iki farklı şekilde kazanılabilir. Teknik anlamda mirasçılık ya kanundan doğar ya da miras bırakanın iradesi ile oluşur. Kanundan doğan mirasçılık yasal mirasçılık olarak nitelendirilip kişinin eşi, çocuğu, annesi, babası gibi kişilerin mirasçı olması durumu yasal mirasçılara örnek verilebilir. Mirasçı Atama Nasıl Yapılır ? Miras bırakanın iradesine dayanan…

 • Vasi Ne Demektir

  23 Kasım 2018

  Vasi Ne Demektir Kendi işlerini sürekli olarak yapamayacak durumda olan reşit olmamış küçüklerin veya yasal hakları kısıtlanmış durumda olan kısıtlıların haklarını koruması amacıyla yetkili makamlarca atanan kişiye vasi denilir. Vasi olarak atanan kişinin görevi, vesayeti altında bulunan kişinin gerektiğinde kişi adına resmi işlerini yürütmek, yeri geldiğinde haklarını korumaktır. Vasi olan…

 • Şerh Nedir Karara Şerh Nasıl Konur Şerh hukuk alanında kişisel hakları geçici tescilleri ve sınırlamalarının tapu evrakında belirten yazıların genel adına şerh denmektedir. Şerh nedir diye sorulduğunda hukuki sözlüklerde bu şekliyle bulunmaktadır. Karara şerh nasıl konur diye sorulursa örnek olarak aile konutu şerhi konulduğu durumlarda bu konut ile ilgili tasarruf…

 • Miras Nedir

  20 Kasım 2018

  Miras Nedir Herhangi bir kimsenin yaşamını yitirmesi üzerine mirasçılarına kalan malları, borçları ve haklarına miras denilmektedir. Miras Nedir konusunda şunu bilmek gerekmektedir: Mirasın bir kısmı ya da tamamı vasiyet edilmesi durumunda bir kişiye de kalabilmektedir. Eğer varis tek kişi ise tüm miras sahibinin malları hakları ve borçları ona kalmaktadır. Kanunen…

 • Trafik Kazalarında Maddi Tazminat Davası Ülkemizde nüfusun artması trafiğe çıkan hem insan hem de araç sayısında önemli bir artışa sebep olmuştur. Sanayinin gelişmesinden dolayı büyük şehirlere insan akını yaşanmış bu durum elbette şehirlerin trafiğini de etkilemiştir. Elbette bu durum trafik kazalarında artışa da neden olmuştur. Trafik kazaları söz konusu olduğunda…