Son Makaleler

 • Yasal Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır ? Miras hukukuna dair en önemi sorunlardan biri hiç kuşku yok ki varisler arasında bölüşümün hangi biçimde yapılacağıdır. Bu yazıda yasal miras, yasal miras paylaşımı ve yasal miras paylaşımı nasıl yapılır konularının üzerinde duracağız. Dışarıdan bakıldığında karma karışık görünen miras paylaştırma işleminin aslında gayet basit…

 • Veraset Sistemi

  6 Kasım 2018

  Veraset Sistemi Nedir? Veraset sistemi nedir sorusu vefat eden kişinin yakınlarının daha doğrusu mirasçılarının merak ettiği konulardandır. Öncelikle veraset, vefat eden kişinin mal varlığının mirasçılarına yani kanuni varislerine intikal etmesidir. Vefat eden ve mal varlığı bırakan kişiye muris denir. Mal varlığını alacak kişilere yani mirasçılarına varis denilmektedir. Hukuken bu iki…

 • Veraset İlamı Nereden Alınır? Hayatını kaybeden birinin birçok kalıtçısı bulunabilir yani karşı tarafa miras bırakabilir. Bu gibi durumlarda izlenebilecek tek bir yol vardır, o da veraset ilamı almaktır. Veraset ilamı, mahkeme tarafından miras sahibine verilen bir belgedir. Belge sayesinde kişi artık gayrimenkuller üzerinde vergi yükümlüsü durumundadır. Veraset ilamı nereden alınır?…

 • Reddi Miras Davası Nasıl Açılır? Halk arasında yaygın olarak görülen davalardan bir tanesi de reddi miras davalarıdır. İnternet üzerinden baktığımızda mirası kim reddeder ki! Böyle bir davayı kim açar tarzında yorumlar mevcuttur. Ancak işin hukuki boyutu oldukça farklıdır çünkü ölen kişinin mal varlıkları miras sayıldığı gibi borçları da miras sayılır.…

 • Mirastan Feragat Nedir

  30 Ekim 2018

  Mirastan feragat Nedir? Mirastan feragat kısaca mirastan vazgeçmektir. Mirastan feragat nedir uzun şekilde tanımlanması gerekirse miras bırakan kişinin ölmeden önce mirastan pay almasını istemediği kişi ile anlaşma yaparak mirasın devredilmesidir.  Bu anlaşma çerçevesinde mirastan vazgeçen kişi genelde zengin diğer mirasçılar ise ekonomik yönden zayıf olması nedeniyle yapılır. Genel sebepler dışı…

 • Vesayet Nedir?

  29 Ekim 2018

   Vesayet Nedir? Konuya başlarken ilk olarak vesayet nedir sorusunun cevabını Türk Medeni Kanununa göre açıklamak gerekir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre bazı kısıtlı ergin kişilerin veya velayet altında bulunmayan çocukların maddi ve kişisel haklarını ve menfaatlerini korumak üzere düzenlenmiş kuruma vesayet denilir. Bir kişi kendi için gerekli gördüğü takdirde…

 • Veraset İlamı Süresi Veraset ilamı süresi konusunda bazı farklı kaynaklarda çelişkili açıklamalar görülse de, veraset ilamı çıkarmak her hangi bir süreye tabi değildir. Vefat etmiş olan yakınlarından intikal yoluyla kendilerine geçen mal ve hakları tescil ettirmek adına alınan veraset ilamları, sulh hukuk mahkemelerine yapılacak başvurular sonucu alınabilirken, kanunda yapılan bir…

 • Miras Sorgulama

  23 Ekim 2018

  Miras Sorgulama Miras sorgulama konusuna esas teşkil eden, yaşam boyu insan ilişkilerini belirleyen hukukun ölüm sonrası mirasla devredilen hakları belirlemesidir. Önceden yasayla belirlenen kurallarla göre, bireylerin yakınlarından kalan malvarlıklarının dağıtılmasını sağlayan miras hukuku, miras sahiplerini bir belgeyle belirler. Mirasçılık belgesi veya veraset ilamı olarak adlandırılan belgeler, vatandaşlar tarafından farklı yollarla…

 • Veraset İntikal

  19 Ekim 2018

  Veraset İntikal Veraset İntikal yaşam içerisinde alınan harcama, gelir veya servet vergilerinden farklı olarak sadece servet üzerinden alınan bir vergi türüdür. Veraset ve intikal vergisi ölen bir kişinin yakınlarına veraset yoluyla intikal eden mal varlığı üzerinden tahsil edilir. Her hangi bir ölüm olayı olmaksızın bir varlığın başka bir kişiye anlaşmalı…

 • İlk Eşten Olan Çocuğun Miras Hakkı Nedir? Miras paylaşımı ile ilgili hukuki düzenlemeler kanunda belirtilmiştir. Peki, ilk eşten olan çocuğun miras hakkı nedir? Miras paylaşımı yapılırken altsoyun hangi eşten olduğu önemli olmaksızın tüm altsoy bir arada miras payının tümüne sahip olur. Eğer alt soy yanında eş te mirasçı olacaksa sağ…