Son Makaleler

 • Yasalara Uygun Vasiyetname Hazırlama Mirasbırakan arzu ve isteklerini açık bir şekilde belirtip ölümünden sonra mal varlığının tasarrufunu ölmeden önce yapmayı tercih edebilir. Bunu ise sağlığında hazırlayacağı bir vasiyetname ile yapması mümkün olacaktır. Vasiyetname Yapabilme Ehliyeti Medeni Kanun’da vasiyet düzenleyebilmek bazı şartlara bağlanmıştır. “A. Ehliyet Kanun maddesinde de görüldüğü üzere kişinin…

 • Miras İntikali Nedir

  29 Kasım 2018

  Miras İntikali Nedir? Mirasın intikali doktrinde ve kanunda karşımıza “mirasın açılması” kelimeleri ile de çıkmaktadır. Mirasın açılması ise miras bırakanın ölümü ile mirasın mirasçılara geçmesini buna bağlı olarak da birtakım hukuki sonuçların bulunduğunu anlatır. Miras bırakanın ölüm anında miras açılacak olmakla beraber mirasın açılması herhangi bir işleme, irade beyanına ya…

 • Mirasçı Atama

  27 Kasım 2018

  Mirasçı Atama Mirasçılık iki farklı şekilde kazanılabilir. Teknik anlamda mirasçılık ya kanundan doğar ya da miras bırakanın iradesi ile oluşur. Kanundan doğan mirasçılık yasal mirasçılık olarak nitelendirilip kişinin eşi, çocuğu, annesi, babası gibi kişilerin mirasçı olması durumu yasal mirasçılara örnek verilebilir. Mirasçı Atama Nasıl Yapılır ? Miras bırakanın iradesine dayanan…

 • Vasi Ne Demektir

  23 Kasım 2018

  Vasi Ne Demektir Kendi işlerini sürekli olarak yapamayacak durumda olan reşit olmamış küçüklerin veya yasal hakları kısıtlanmış durumda olan kısıtlıların haklarını koruması amacıyla yetkili makamlarca atanan kişiye vasi denilir. Vasi olarak atanan kişinin görevi, vesayeti altında bulunan kişinin gerektiğinde kişi adına resmi işlerini yürütmek, yeri geldiğinde haklarını korumaktır. Vasi olan…

 • Şerh Nedir Karara Şerh Nasıl Konur Şerh hukuk alanında kişisel hakları geçici tescilleri ve sınırlamalarının tapu evrakında belirten yazıların genel adına şerh denmektedir. Şerh nedir diye sorulduğunda hukuki sözlüklerde bu şekliyle bulunmaktadır. Karara şerh nasıl konur diye sorulursa örnek olarak aile konutu şerhi konulduğu durumlarda bu konut ile ilgili tasarruf…

 • Miras Nedir

  20 Kasım 2018

  Miras Nedir Herhangi bir kimsenin yaşamını yitirmesi üzerine mirasçılarına kalan malları, borçları ve haklarına miras denilmektedir. Miras Nedir konusunda şunu bilmek gerekmektedir: Mirasın bir kısmı ya da tamamı vasiyet edilmesi durumunda bir kişiye de kalabilmektedir. Eğer varis tek kişi ise tüm miras sahibinin malları hakları ve borçları ona kalmaktadır. Kanunen…

 • Trafik Kazalarında Maddi Tazminat Davası Ülkemizde nüfusun artması trafiğe çıkan hem insan hem de araç sayısında önemli bir artışa sebep olmuştur. Sanayinin gelişmesinden dolayı büyük şehirlere insan akını yaşanmış bu durum elbette şehirlerin trafiğini de etkilemiştir. Elbette bu durum trafik kazalarında artışa da neden olmuştur. Trafik kazaları söz konusu olduğunda…

 • Yasal Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır ? Miras hukukuna dair en önemi sorunlardan biri hiç kuşku yok ki varisler arasında bölüşümün hangi biçimde yapılacağıdır. Bu yazıda yasal miras, yasal miras paylaşımı ve yasal miras paylaşımı nasıl yapılır konularının üzerinde duracağız. Dışarıdan bakıldığında karma karışık görünen miras paylaştırma işleminin aslında gayet basit…

 • Veraset Sistemi

  6 Kasım 2018

  Veraset Sistemi Nedir? Veraset sistemi nedir sorusu vefat eden kişinin yakınlarının daha doğrusu mirasçılarının merak ettiği konulardandır. Öncelikle veraset, vefat eden kişinin mal varlığının mirasçılarına yani kanuni varislerine intikal etmesidir. Vefat eden ve mal varlığı bırakan kişiye muris denir. Mal varlığını alacak kişilere yani mirasçılarına varis denilmektedir. Hukuken bu iki…

 • Veraset İlamı Nereden Alınır? Hayatını kaybeden birinin birçok kalıtçısı bulunabilir yani karşı tarafa miras bırakabilir. Bu gibi durumlarda izlenebilecek tek bir yol vardır, o da veraset ilamı almaktır. Veraset ilamı, mahkeme tarafından miras sahibine verilen bir belgedir. Belge sayesinde kişi artık gayrimenkuller üzerinde vergi yükümlüsü durumundadır. Veraset ilamı nereden alınır?…