Son Makaleler

 • Vesayet Nedir?

  29 Ekim 2018

   Vesayet Nedir? Konuya başlarken ilk olarak vesayet nedir sorusunun cevabını Türk Medeni Kanununa göre açıklamak gerekir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre bazı kısıtlı ergin kişilerin veya velayet altında bulunmayan çocukların maddi ve kişisel haklarını ve menfaatlerini korumak üzere düzenlenmiş kuruma vesayet denilir. Bir kişi kendi için gerekli gördüğü takdirde…

 • Veraset İlamı Süresi Veraset ilamı süresi konusunda bazı farklı kaynaklarda çelişkili açıklamalar görülse de, veraset ilamı çıkarmak her hangi bir süreye tabi değildir. Vefat etmiş olan yakınlarından intikal yoluyla kendilerine geçen mal ve hakları tescil ettirmek adına alınan veraset ilamları, sulh hukuk mahkemelerine yapılacak başvurular sonucu alınabilirken, kanunda yapılan bir…

 • Miras Sorgulama

  23 Ekim 2018

  Miras Sorgulama Miras sorgulama konusuna esas teşkil eden, yaşam boyu insan ilişkilerini belirleyen hukukun ölüm sonrası mirasla devredilen hakları belirlemesidir. Önceden yasayla belirlenen kurallarla göre, bireylerin yakınlarından kalan malvarlıklarının dağıtılmasını sağlayan miras hukuku, miras sahiplerini bir belgeyle belirler. Mirasçılık belgesi veya veraset ilamı olarak adlandırılan belgeler, vatandaşlar tarafından farklı yollarla…

 • Veraset İntikal

  19 Ekim 2018

  Veraset İntikal Veraset İntikal yaşam içerisinde alınan harcama, gelir veya servet vergilerinden farklı olarak sadece servet üzerinden alınan bir vergi türüdür. Veraset ve intikal vergisi ölen bir kişinin yakınlarına veraset yoluyla intikal eden mal varlığı üzerinden tahsil edilir. Her hangi bir ölüm olayı olmaksızın bir varlığın başka bir kişiye anlaşmalı…

 • İlk Eşten Olan Çocuğun Miras Hakkı Nedir? Miras paylaşımı ile ilgili hukuki düzenlemeler kanunda belirtilmiştir. Peki, ilk eşten olan çocuğun miras hakkı nedir? Miras paylaşımı yapılırken altsoyun hangi eşten olduğu önemli olmaksızın tüm altsoy bir arada miras payının tümüne sahip olur. Eğer alt soy yanında eş te mirasçı olacaksa sağ…

 • İkinci Eşin Miras Hakkı Nedir? Öz annenin ölümü, babanın ikinci evliliği yapmasının ardından babanın vefatı ile en çok merak edilen çocuklara düşen miras hakkı nedir ve ikinci eşin miras hakkı nedir konularıdır. Yasalarca belirlenen  miras düzenlemeleri doğrultusunda ikinci eşin ve çocukların belirlenmiş payları vardır. Bu pay ikinci eşe ¼ çocuklara…

 • Aile İçi Tapu devri Nedir? Gayrimenkul devri işlemleri üçüncü  kişiler arasında olduğu gibi aile bireyleri arasında da yapılmaktadır. Aile içinde yapılan devir işlemlerinde iki yol bulunmaktadır. Bunlar: Sanki bir yabancıya satış yapılıyor gibi belli bir bedel karşılığında yapılan satış Aile içi tapu devri nedir ? denildiğinde daha çok akla gelen…

 • Baba Ölünce Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır Vefat eden kişinin arkasında bırakmış olduğu mal ve mülke miras, bu mirasta hak sahibi olan kişilere de mirasçı denmektedir. Anne ve babalarımız başımızın tacı olmakla birlikte fani hayatında gerçekleri arasında bulunan ölüm her an gerçekleşebilmektedir. Baba ölünce miras paylamışı nasıl yapılır olduğunu bilmek hak…

 • Miras Paylaşımında Anlaşmazlık Ölüm ne kadar hayatın bir gerçeği ise miras ve mirasın mirasçılar arasında paylaşımı da o kadar gerçektir. Mirasın ne demek olduğu Medeni Hukuk’ta bütün yönleri ile eksiksiz olarak açıklanmıştır. Mirasın tanımından kimin ne kadar alacağına veya paylaşımın nasıl yapılacağına kadar her şey ayrıntılı bildirilmiştir. Bazen mirasçılar arasında…

 • Mirasçılık Belgesi Nedir? Miras hukukunun konusu olan kişinin ölümünün ardından mal varlığının dağıtılması işlemi gerçekleştirilir. Ölen kişi ya da miras bırakan olarak ifade etmekle beraber bu kişinin ardından mirasçıları ve bu mirasçılara düşen paylar belirlenmektedir. Kimlerin mirasçı olmaya hak kazandığının belgelenmesi ise mirasçılık belgesi yani veraset ilamı ile olmaktadır. İşte…