Son Makaleler

 • Miras Nedir

  20 Kasım 2018

  Miras Nedir Herhangi bir kimsenin yaşamını yitirmesi üzerine mirasçılarına kalan malları, borçları ve haklarına miras denilmektedir. Miras Nedir konusunda şunu bilmek gerekmektedir: Mirasın bir kısmı ya da tamamı vasiyet edilmesi durumunda bir kişiye de kalabilmektedir. Eğer varis tek kişi ise tüm miras sahibinin malları hakları ve borçları ona kalmaktadır. Kanunen…

 • Trafik Kazalarında Maddi Tazminat Davası Ülkemizde nüfusun artması trafiğe çıkan hem insan hem de araç sayısında önemli bir artışa sebep olmuştur. Sanayinin gelişmesinden dolayı büyük şehirlere insan akını yaşanmış bu durum elbette şehirlerin trafiğini de etkilemiştir. Elbette bu durum trafik kazalarında artışa da neden olmuştur. Trafik kazaları söz konusu olduğunda…

 • Yasal Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır ? Miras hukukuna dair en önemi sorunlardan biri hiç kuşku yok ki varisler arasında bölüşümün hangi biçimde yapılacağıdır. Bu yazıda yasal miras, yasal miras paylaşımı ve yasal miras paylaşımı nasıl yapılır konularının üzerinde duracağız. Dışarıdan bakıldığında karma karışık görünen miras paylaştırma işleminin aslında gayet basit…

 • Veraset Sistemi

  6 Kasım 2018

  Veraset Sistemi Nedir? Veraset sistemi nedir sorusu vefat eden kişinin yakınlarının daha doğrusu mirasçılarının merak ettiği konulardandır. Öncelikle veraset, vefat eden kişinin mal varlığının mirasçılarına yani kanuni varislerine intikal etmesidir. Vefat eden ve mal varlığı bırakan kişiye muris denir. Mal varlığını alacak kişilere yani mirasçılarına varis denilmektedir. Hukuken bu iki…

 • Veraset İlamı Nereden Alınır? Hayatını kaybeden birinin birçok kalıtçısı bulunabilir yani karşı tarafa miras bırakabilir. Bu gibi durumlarda izlenebilecek tek bir yol vardır, o da veraset ilamı almaktır. Veraset ilamı, mahkeme tarafından miras sahibine verilen bir belgedir. Belge sayesinde kişi artık gayrimenkuller üzerinde vergi yükümlüsü durumundadır. Veraset ilamı nereden alınır?…

 • Reddi Miras Davası Nasıl Açılır? Halk arasında yaygın olarak görülen davalardan bir tanesi de reddi miras davalarıdır. İnternet üzerinden baktığımızda mirası kim reddeder ki! Böyle bir davayı kim açar tarzında yorumlar mevcuttur. Ancak işin hukuki boyutu oldukça farklıdır çünkü ölen kişinin mal varlıkları miras sayıldığı gibi borçları da miras sayılır.…

 • Mirastan Feragat Nedir

  30 Ekim 2018

  Mirastan feragat Nedir? Mirastan feragat kısaca mirastan vazgeçmektir. Mirastan feragat nedir uzun şekilde tanımlanması gerekirse miras bırakan kişinin ölmeden önce mirastan pay almasını istemediği kişi ile anlaşma yaparak mirasın devredilmesidir.  Bu anlaşma çerçevesinde mirastan vazgeçen kişi genelde zengin diğer mirasçılar ise ekonomik yönden zayıf olması nedeniyle yapılır. Genel sebepler dışı…

 • Vesayet Nedir?

  29 Ekim 2018

   Vesayet Nedir? Konuya başlarken ilk olarak vesayet nedir sorusunun cevabını Türk Medeni Kanununa göre açıklamak gerekir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre bazı kısıtlı ergin kişilerin veya velayet altında bulunmayan çocukların maddi ve kişisel haklarını ve menfaatlerini korumak üzere düzenlenmiş kuruma vesayet denilir. Bir kişi kendi için gerekli gördüğü takdirde…

 • Veraset İlamı Süresi Veraset ilamı süresi konusunda bazı farklı kaynaklarda çelişkili açıklamalar görülse de, veraset ilamı çıkarmak her hangi bir süreye tabi değildir. Vefat etmiş olan yakınlarından intikal yoluyla kendilerine geçen mal ve hakları tescil ettirmek adına alınan veraset ilamları, sulh hukuk mahkemelerine yapılacak başvurular sonucu alınabilirken, kanunda yapılan bir…

 • Miras Sorgulama

  23 Ekim 2018

  Miras Sorgulama Miras sorgulama konusuna esas teşkil eden, yaşam boyu insan ilişkilerini belirleyen hukukun ölüm sonrası mirasla devredilen hakları belirlemesidir. Önceden yasayla belirlenen kurallarla göre, bireylerin yakınlarından kalan malvarlıklarının dağıtılmasını sağlayan miras hukuku, miras sahiplerini bir belgeyle belirler. Mirasçılık belgesi veya veraset ilamı olarak adlandırılan belgeler, vatandaşlar tarafından farklı yollarla…